Та яагаад нэгээс илүү орлогын эх үүсвэртэй байх ёстой вэ?

Оршил

Орлогын ганц эх үүсвэртэй байгаад түүнийгээ алдлаа гээд төсөөлөөд үз дээ! Баталгаатай ажлын байр гэдэг ойлголтыг хийсвэр гэдгийг нь хүлээн зөвшөөрнө гэхээр л аймшигтай санагдаж байна уу? Ийм тохиолдолд та орлогын өөр эх үүсвэртэй байснаараа л өөрийгөө хамгаалан гарч чадна. Үргэлжлүүлэх