Төсөв гаргахыг хүссэн ч энгийн амьдралын хэв маягаа хадгалахыг хүссэн хэн бүхэнд тохирох арга бол 50/20/30

 

Төсөв гарган түүнийгээ мөрдөнө гэдэг хэцүү. Би бол шууд л хэцүү гэдгийг нь хүлээн зөвшөөрнө.

Ямар нэгэн шалтгаанаар төсөв зохиох, түүнийгээ нягтлах тухай ярих болгонд би автоматаар хасагдах ёстой боловч хасмааргүй байгаа зүйлсийнхээ тухай бодож эхэлдэг. Яавал хасалгүйгээр өөр зардлаар нөхөж болохоор байна гэх мэтээр бодоно.

Гэтэл маш олон төсөв амьдралд хэрэгжилгүйгээр, боломжгүй зүйл, бас нэгэн бүтэлгүйтэл болж өнгөрдгийн цаад шалтгаан нь дээр дурдсантай адил сөрөг үр дагаварт тулгуурласнаас л болдог. Төгрөг болгоныг хаашаа орж, юунд зарцуулагдаж байгааг нь хянана гэхээс л шар үс босно. Үргэлжлүүлэх