Christmas Flea Market and Craft Event – FREE!

Flea Market сонирхонгоо хүүхдүүдтэйгээ хамт Christmas карт хийж, тасалгааны цэцэг болон ургамлаар зохиомжууд хийж үзмээр байвал Cosy Club зориорой.

11 сарын 18-нд 11 цагаас эхэлнэ! Үнэгүй!