Таны өр болон орлогын харьцаа ямар байгаа вэ? Энэ харьцаа юуг харуулдаг вэ?

 

Хүн болгон мэддэг юм шиг боловч тэр болгон цаг гаргаад, үнэнчээр нэг нэгэнгүй тодорхойлоод байдаггүй зүйл бол өөрийн төлөх ёстой өрийн хэмжээ болон орлогын эх үүсвэрүүд. Гэтэл санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх хамгийн анхны бөгөөд чухал алхам бол ингэж жагсаан бичихээс л эхэлнэ!

Та санхүүгийн хувьд эрүүл, зохистой нөхцөл байдлыг бүрдүүлж чадсан уу? Үргэлжлүүлэх