Өөрийн бүтээгдэхүүнээ сурталчилж, борлуулалтын шинэ гарцтай болмоор байна уу? Дараах маягтыг бөглөхөд л хангалттай! Борлуулалтынхаа хэмжээг нэмэгдүүлэхийн тулд бүтээгдэхүүн болон DEAL, Купоны нэрийг нь сонирхолтой бөгөөд оновчтой өгөөрэй!